Garanti

Som industrileder innen erosjonskontrollutstyr tilbyr vi bransjens beste garanti på bransjens beste maskiner.

Alt laget i Amerika i Fairfield, Ohio.

Finn Corporation garanterer til deg, den opprinnelige kjøperen, for bruk (eller utleie til andre for bruk) og til en andre eier som kjøper en brukt maskin fra et autorisert forhandlerutleieprogram (resterende garanti), alle nye anleggsmaskiner, deler og tilbehør (bortsett fra de som er referert til i vår fullstendige garantipolicy) som er produsert av Finn for å være fri for defekter i materiale og utførelse i en periode nevnt ovenfor. Erstatningsdeler gitt under vilkårene i denne garantien er garantert for resten av garantiperioden som gjelder for produktet som delene er installert på, som om deler var originale komponenter i produktet.

Garantidekningsperiode:

Hydroseeders og halmblåsere: 2 år eller 2000 timer avhengig av hva som kommer først
Barkblåsere: 1 år eller 1200 timer avhengig av hva som kommer først
Grunnprepareringsvedlegg: 1 år